O nagrodzie

„Pro Ecclesia et Populo” – „Dla Kościoła i Narodu” to nagroda, którą honorowani są świeccy, którzy swoją bezinteresowną pracą wspierają działalność Kościoła. Laureaci reprezentują różne środowiska i typy działalności. Odznaczenia Pro Ecclesia et Populo, przyznawane przez Radę Koordynacyjną Gdańskich Stowarzyszeń Katolickich. Nagrodę ustanowił w 1997 roku Arcybiskup Metropolita Gdański Tadeusz Gocłowski, a obecnie potwierdził jego ważność stosownym dekretem Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź.