Kategorie
Laureaci

Nagroda „Pro Ecclesia et Populo” 2015

16 stycznia 2016 r. miało miejsce 18 spotkanie opłatkowe połączone z wręczeniem odznaczeń Pro Ecclesia et Populo (Dla Kościoła i Narodu) oraz koncert kolęd w wykonaniu chóru Pro Anima parafii NMP Gwiazdy Morza w Sopocie.Spotkanie zostało zorganizowane przez Kapitułę Nagrody Pro Ecclesia et Populo w Dworze Artusa w Gdańsku. Wzięło w nim udział ok. 200 przedstawicieli różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich.
Gośćmi spotkania byli m.in.: Ks. Bp. Wiesław Szlachetka, Dariusz Drelich Wojewoda Pomorski, Hanna Zych-Cisoń Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Anna Fotyga Poseł do Parlamentu Europejskiego, Elżbieta Płażyńska, Ewa Kowalewska Prezes Forum Kobiet Polskich.
Podczas spotkania wręczono odznaczenia i dyplomy uznania „Pro Ecclesia et Populo” za rok 2015 następującym osobom:
Adamowi Hlebowiczowi: za wielostronną działalność w obszarze kultury: na rzecz upamiętnienia sowieckich deportacji Polaków, pomoc Polakom na Wschodzie, współorganizowanie Misterium Męki Pańskiej i Orszaku Trzech Króli mających miejsce na ulicach Gdańska, upowszechnianie wartości katolickich w swoich książkach i aktywności społecznej, także poprzez Fundację Debat Obywatelskich „Pałac Ślubów”.
Jackowi Kłeczkowi za gorliwą postawę w krzewieniu kultury odpowiedzialnego rodzicielstwa: służbę życiu, małżeństwu i rodzinie oraz za wieloletnią pracę na rzecz promowania metod rozpoznawania płodności w Poradnictwie Rodzinnym Archidiecezji Gdańskiej oraz Polskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny.
Witoldowi Forkiewiczowi za wielki wkład pracy i zaangażowanie na terenie parafii Opatrzności Bożej w Gdańsku-Zaspie: zaprojektowanie wnętrza kościoła, współuczestnictwo w zagospodarowaniu Placu III Tysiąclecia, zorganizowanie kilkunastu wystaw plastycznych poświęconych działalności św. Jana Pawła II, aktywność w Akcji Katolickiej oraz współpracę z gazetką parafialną „Na Rozstajach”.
Krystynie i Jarosławowi Paszek za wieloletnią służbę na rzecz małżeństw i narzeczonych przez praktyczne uczenie otwartego, więziotwórczego dialogu oraz rozwiązywania konfliktów, którą niestrudzenie i ofiarnie realizują, organizując i prowadząc Spotkania Małżeńskie.
Joannie Mufel za wieloletnią posługę na rzecz dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia w salezjańskich ośrodkach wychowawczych w Rumi, Wejherowie, Koleczkowie, Bolszewie i Kniewie. To wyjątkowe, pełne ofiarności zaangażowanie w wychowanie promujące dobro i godność każdego człowieka, owocuje w życiu wielu wychowanków i jest realnym wkładem w pozytywne kształtowanie lokalnego społeczeństwa.
Chórowi Pro Anima związanemu z parafią p. w. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Morza w Sopocie, który w 2000 roku założył dr Arkadiusz Wanata, a który obecnie jest prowadzony przez Maję Zalesińską, za krzewienie muzyki chóralnej, stały udział w wydarzeniach parafialnych oraz koncertowanie w licznych kościołach Trójmiasta, a także sukcesy w krajowych konkursach i festiwalach chóralnych.