Kategorie
Laureaci

Nagroda „Pro Ecclesia et Populo” 2023

Jolanta Roman Stefanowska – za wyjątkowe zasługi w zakresie posługi medialnej, ogromne bogactwo dokumentalnych materiałów filmowych o tematyce religijnej, w szczególności przygotowywania, – przy współpracy z konsultantami – Katolickiego Magazynu „Droga”, który dociera do widzów pięciu diecezji.
Remigiusz Kwieciński – za szczególne zaangażowanie w wymiarze społecznym i duchowym w Domowy Kościół w parafii św. Jacka Odrowąża w Straszynie, animowanie kręgów Domowego Kościoła w wielu parafiach, wielkie zaangażowanie w sprawy swojej parafii oraz działania społeczne: w Gdańskim Telefonie Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”, gdzie od 12 lat jest prezesem zarządu tej zasłużonej organizacji.
Kategorie
Laureaci

Nagroda „Pro Ecclesia et Populo” 2018

5 stycznia br. w Dworze Artusa w Gdańsku po raz 21 wręczone zostały Nagrody „Pro Ecclesia et Populo” (Dla Kościoła i Narodu) dla osób zaangażowanych w działalność Kościoła w archidiecezji gdańskiej. Kapituła w uznaniu zasług za 2018 rok przyznała odznaczenia ośmiu osobom.

Nagroda „Dla Kościoła i Narodu” jest przyznana od 1998 roku. Do dziś uhonorowano nią 23 pary małżeńskie oraz 89 osób indywidualnych.
Za 2018 rok Kapituła przyznała odznaczenia następującym osobom:

– Marii Bernadecie Sychowskiej, za wieloletnie pełnienie roli animatora ewangelizacyjnego w Ruchu Focolari, pracę w poradnictwie rodzinnym i Stowarzyszeniu „Żyj Godnie” na rzecz osób niepełnosprawnych i rodzin w sytuacjach kryzysowych;

– Brygidzie Meler, za wieloletnią pracę w oddziale Akcji Katolickiej przy parafii pw. św. Ignacego Loyoli i św. Andrzeja Boboli w Jastrzębiej Górze, organizowanie rejonowego Konkursu Biblijnego, Dni Papieskich oraz wszechstronną pomoc charytatywną;

– Danucie i Konradowi Hoga, za wieloletnie zaangażowanie w organizowaniu pracy i występów chórów: Towarzystwa Śpiewaczego im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku Wrzeszczu i Katolickiego Stowarzyszenia Śpiewaczego i Muzycznego im. ks. Orszulika w Gdańsku-Osowej oraz pomoc w działaniach na rzecz obrony ludzkiego życia, poprzez współpracę z Human Life International w Polsce;

– Ewie i Krzysztofowi Kuczkowskim, za wieloletnie pełnienie roli animatorów we Wspólnocie „Marana Tha” oraz za twórczość na polu kreowania chrześcijańskiej kultury, w tym utworzenie „Akademii Dobrych Relacji” prowadzącej do poznania samego siebie, aby prawdziwie poznać i przyjąć drugiego człowieka;

– Teresie i Rajmundowi Żelewskim, za wieloletnie animowanie kręgów rodzin Domowego Kościoła Ruchu Światło Życie”oraz organizowanie i prowadzenie wyjazdowych rekolekcji formacyjnych, przygotowywanie młodych do sakramentu bierzmowania oraz posługę nadzwyczajnego szafarza Eucharystii;

Ponadto tradycyjnie dyplom uznania nagrody Pro Ecclesia et Populo otrzymał chór. Za 2018 rok nagrodzono Scholę Padre Pio z parafii św. Ojca Pio w Gdańsku-Ujeścisku, za nieprzeciętną działalność artystyczną poprzez uświetnianie uroczystości kościelnych w parafii i Archidiecezji Gdańskiej oraz propagowanie kultury muzycznej

Na tegorocznej gali w Dworze Artusa zgromadziło się kilkaset osób, oraz goście honorowi wśród, których można wymienić bp Zbigniewa Zielińskiego, Jarosława Sellina – wiceministra kultury, Dariusza Drelicha – wojewodę pomorskiego oraz posła Jana Klawitera.

W tym roku została przygotowana specjalna prezentacja, w której zaprezentowano wszystkie postacie związane z historią medalu od 1998. Prócz tego goście gali otrzymali publikację pt. „Jubileusz 20-lecia «Pro Ecclesia et Populo»”, gdzie znalazły się zdjęcia, laudacje, motta życiowe i biogramy 120 laureatów nagrody za lata 1998-2017.

Publikacja jest do pobrania w formie pliku pdf. ProEcclesiaBook

Ponadto w 25. rocznicę Stowarzyszenia „Godność” Medal Senatu RP otrzymał Czesław Nowak, prezes tej organizacji i Laureat nagrody Pro Ecclesia et Populo z roku 2012.

foto: Mateusz Glanert  www.gdansk.uw.org.pl

Kategorie
Laureaci

Nagroda „Pro Ecclesia et Populo” 2017

W dniu 7 stycznia 2018r. miało miejsce XX spotkanie opłatkowe połączone z wręczeniem odznaczeń Pro Ecclesia et Populo Archidiecezji Gdańskiej (Dla Kościoła i Narodu) oraz  koncert kolęd w wykonaniu Chóru Cantores Minores Gedenenses pod dyrekcją Ewy Mazur.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Kapitułę Nagrody Pro Ecclesia et Populo i miało miejsce w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku. Wzięło w nim udział ok.200 przedstawicieli różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Ks. bp Wiesław Szlachetka, Posłowie RP Kazmierz Smoliński, Jarosław Sellin i Jan Klawiter, Senator Antoni Szymański, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, z-ca przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego Hanna Zych Cisoń.
Uroczyście wręczone zostały odznaczenia i dyplomy uznania „Pro Ecclesia et Populo” za rok 2017 następującym osobom:

1. Ewie Mazur

za wieloletnie ofiarne prowadzenie chóru „ Cantores Minores Gedanenses” , rozwijanie chrześcijańskiej kultury muzycznej i śpiewu liturgicznego, a także propagowanie wartości chrześcijańskich poprzez muzykę sakralną.

2.  Magdalenie i Stanisławowi Matczakom

za wieloletni wysiłek włożony w propagowanie dialogu prowadzącego do spotkania męża i żony poprzez współprowadzenie gdyńskiego Ośrodka Spotkań Małżeńskich, który prowadzi rekolekcje  szczególnie pomocne dla par przeżywających kryzys małżeński, turnusów wakacyjnych oraz małych grup porekolekcyjnych.

3. Małgorzacie Chojnowskiej

za animowanie Klubu Seniora Stowarzyszenia św. Mikołaja Biskupa, wszechstronne działanie na rzecz osób starszych i osamotnionych oraz ich formacji duchowej, a także za pracę charytatywną dla ubogich i bezdomnych.

 4. Marii i Władysławowi Ornowskim

za niesienie pomocy ubogim rodzinom w ponad 30 – letniej działalności charytatywnej, wspieranie dzieci w ramach ponad 20-letniej działalności Fundacji Społecznej na rzecz Dzieci „Pan Władek” oraz w Zespole „Caritas” przy parafii św. Bartłomieja w Mierzeszynie.

5.  Danucie i Andrzejowi Laskowskim

Za wyjątkową aktywności w działalności Akcji Katolickiej przy parafii Gwiazdy Morza w Sopocie, organizację pielgrzymek, wypoczynku dla dzieci – także z Białorusi i Ukrainy,  podejmowanie licznych akcji charytatywnych i ewangelizacyjnych w ramach Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej.

 6. Chór Cantores Minores Gedanenses został uhonorowany dyplomem za:

 36 lat aktywnej działalności i znakomite propagowanie wartości chrześcijańskich poprzez muzykę sakralną.

Gratulacje uhonorowanym oraz życzenia noworoczne zgromadzonym złożyli: Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, z-ca przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego Hanna Zych Cisoń, a w imieniu parlamentarzystów Poseł Jarosław Sellin.

Przez aklamację został przyjęty Apel w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (Apel).

Kolejnym punktem spotkania noworocznego był znakomity koncert kolęd w wykonaniu Chóru Cantores Minores Gedanenses pod dyrekcja Ewy Mazur.

Pod wysłuchaniu fragmentu Pisma Świętego, ks. Bp Wiesław Szlachetka wygłosił słowo do zebranych, po czym uczestnicy spotkania złożyli sobie wzajemnie życzenia.

Kategorie
Laureaci

Nagroda „Pro Ecclesia et Populo” 2016

Już po raz dziewiętnasty Kapituła przedstawicieli ruchów i organizacji katolickich Archidiecezji Gdańskiej przyznała nagrody Pro Ecclesia et Populo. W niedzielę 8 stycznia 2017r. odbyło się spotkanie opłatkowe połączone z wręczeniem tych wyjątkowych odznaczeń „Dla Kościoła i Narodu”. Uroczystości towarzyszył koncert kolęd w wykonaniu Empire Gospel Choir.

Podczas spotkania wręczono odznaczenia i dyplomy uznania „Pro Ecclesia et Populo” za rok 2016 następującym osobom:
Ewie i Ireneuszowi Rogala – zgłoszonymi przez Różę Różańca Rodziców za Dzieci pw. św. Jana Bosko  za inspirację, założenie w 2001 roku i moderowanie katolickiego ruchu świeckich „Różaniec Rodziców za Dzieci”, a także za wielkie zaangażowanie w życie swojej parafii oraz wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej „Marana Tha”. Dzięki temu działaniu powstały już 3 424 róże, obejmujące ok. 70 tys. rodziców z terenu całego świata, modlących się na różańcu za swoje dzieci.

Teresie Michalskiej – zgłoszonej przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej
za wyjątkowe zaangażowanie we współpracę z Caritas Archidiecezji Gdańskiej, prowadzenie od 10 lat Szkolnego Koła Caritas – wyróżniającego się aktywnością na rzecz pomocy potrzebującym, w tym seniorom i osobom niepełnosprawnym – oraz za współpracę z Fundacją Hospicyjną i realizację autorskich programów dobroczynnych
i wychowawczych.

Halinie Szumiło – zgłoszonej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Gdańsku za zaangażowanie i wieloletnią bezinteresowną służbę potrzebującemu  człowiekowi w Fundacji Pomocy Społecznej im. J. Beaumont, działalność w Wolnych Związkach Zawodowych, pracę w Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, wspieranie rodzin wielodzietnych, prowadzenie punktu rozdziału leków dla potrzebujących, a także  aktywne przewodniczenie kołu “Civitas Christiana” w Pruszczu Gdańskim.

Zofii Kuropatwińskiej – zgłoszonej przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej za wszechstronną, wieloletnią pracę w tworzeniu i działalności organizacji katolickich oraz NSZZ „Solidarność” Oświaty, także w okresie stanu wojennego, budowanie ruchu harcerskiego, aktywność w Sekcji Młodych Klubu Inteligencji Katolickiej, budowanie struktur Akcji Katolickiej w Archidiecezji Gdańskiej, przewodniczenie Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej oraz działalność w Zarządzie Diecezjalnym Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej.

Grzegorzowi Czaja – zgłoszonemu przez wspólnotę Spółdzielni Mieszkaniowej „Senior” w Gdyni za wyjątkowe zaangażowanie w życie swojej parafii jako ministranta i założyciela grupy oazowej oraz animatora zespołu muzycznego, a także za pełnienie roli nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej oraz działalność charytatywną: stałą współpracę i pomoc seniorom zamieszkującym w Domu Seniora w Gdyni, opiekę nad opuszczonymi i samotnymi.

Dyplom uznania wręczono również chórowi Empire Gospel Choir za cenioną działalność artystyczną, radosne niesienie dobrej nowiny poprzez śpiew i modlitwę oraz propagowanie kultury muzycznej.

Nagrodę dodatkową, wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli dla Laureatów nagrody Pro Ecclesia et Populo oraz dla chóru Empire Gospel Choir ufundowała Anna Fotyga, Poseł do Parlamentu Europejskiego.
Laureaci otrzymali również specjalne upominki od Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha oraz przedstawicielki Marszałka Województwa Pomorskiego Pani Krystyny Dominiczak – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku

Kategorie
Laureaci

Nagroda „Pro Ecclesia et Populo” 2015

16 stycznia 2016 r. miało miejsce 18 spotkanie opłatkowe połączone z wręczeniem odznaczeń Pro Ecclesia et Populo (Dla Kościoła i Narodu) oraz koncert kolęd w wykonaniu chóru Pro Anima parafii NMP Gwiazdy Morza w Sopocie.Spotkanie zostało zorganizowane przez Kapitułę Nagrody Pro Ecclesia et Populo w Dworze Artusa w Gdańsku. Wzięło w nim udział ok. 200 przedstawicieli różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich.
Gośćmi spotkania byli m.in.: Ks. Bp. Wiesław Szlachetka, Dariusz Drelich Wojewoda Pomorski, Hanna Zych-Cisoń Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Anna Fotyga Poseł do Parlamentu Europejskiego, Elżbieta Płażyńska, Ewa Kowalewska Prezes Forum Kobiet Polskich.
Podczas spotkania wręczono odznaczenia i dyplomy uznania „Pro Ecclesia et Populo” za rok 2015 następującym osobom:
Adamowi Hlebowiczowi: za wielostronną działalność w obszarze kultury: na rzecz upamiętnienia sowieckich deportacji Polaków, pomoc Polakom na Wschodzie, współorganizowanie Misterium Męki Pańskiej i Orszaku Trzech Króli mających miejsce na ulicach Gdańska, upowszechnianie wartości katolickich w swoich książkach i aktywności społecznej, także poprzez Fundację Debat Obywatelskich „Pałac Ślubów”.
Jackowi Kłeczkowi za gorliwą postawę w krzewieniu kultury odpowiedzialnego rodzicielstwa: służbę życiu, małżeństwu i rodzinie oraz za wieloletnią pracę na rzecz promowania metod rozpoznawania płodności w Poradnictwie Rodzinnym Archidiecezji Gdańskiej oraz Polskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny.
Witoldowi Forkiewiczowi za wielki wkład pracy i zaangażowanie na terenie parafii Opatrzności Bożej w Gdańsku-Zaspie: zaprojektowanie wnętrza kościoła, współuczestnictwo w zagospodarowaniu Placu III Tysiąclecia, zorganizowanie kilkunastu wystaw plastycznych poświęconych działalności św. Jana Pawła II, aktywność w Akcji Katolickiej oraz współpracę z gazetką parafialną „Na Rozstajach”.
Krystynie i Jarosławowi Paszek za wieloletnią służbę na rzecz małżeństw i narzeczonych przez praktyczne uczenie otwartego, więziotwórczego dialogu oraz rozwiązywania konfliktów, którą niestrudzenie i ofiarnie realizują, organizując i prowadząc Spotkania Małżeńskie.
Joannie Mufel za wieloletnią posługę na rzecz dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia w salezjańskich ośrodkach wychowawczych w Rumi, Wejherowie, Koleczkowie, Bolszewie i Kniewie. To wyjątkowe, pełne ofiarności zaangażowanie w wychowanie promujące dobro i godność każdego człowieka, owocuje w życiu wielu wychowanków i jest realnym wkładem w pozytywne kształtowanie lokalnego społeczeństwa.
Chórowi Pro Anima związanemu z parafią p. w. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Morza w Sopocie, który w 2000 roku założył dr Arkadiusz Wanata, a który obecnie jest prowadzony przez Maję Zalesińską, za krzewienie muzyki chóralnej, stały udział w wydarzeniach parafialnych oraz koncertowanie w licznych kościołach Trójmiasta, a także sukcesy w krajowych konkursach i festiwalach chóralnych.

 

Kategorie
Laureaci

Nagroda „Pro Ecclesia et Populo” 2014

Już po raz szesnasty odbyła się gala nagród i wyróżnień „Pro Ecclesia et Populo”, czyli „Dla Kościoła i Narodu”, które przyznawane są osobom świeckim za szczególne zasługi w działaniach na rzecz lokalnego Kościoła. W gronie laureatów, odznaczonych tym wyjątkowym wyróżnieniem, jest Krajowa SKOK.

Ponad sto osób wzięło udział w spotkaniu opłatkowym przedstawicieli różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich, które 11 stycznia br. – tradycyjnie już – miało miejsce w Wielkiej Sali Dworu Artusa na gdańskiej starówce. Uroczystość połączona była z wręczeniem odznaczeń „Pro Ecclesia et Populo”, przyznawanych dla osób wybitnie zaangażowanych na rzecz Kościoła i społeczności w ruchach katolickich.

W tym roku kapituła nagród i wyróżnień „Pro Ecclesia et Populo” Archidiecezji Gdańskiej nagrodziła Krajową SKOK i złożyła serdeczne podziękowania za pełnienie zaszczytnej roli Mecenasa Kultury „Dla Kościoła i Narodu”. Szczególnie został doceniony fakt m.in. ufundowania bursztynowej sukni na obraz Matki Bożej Jasnogórskiej oraz tabernakulum na Jasnej Górze, Figury Matki Bożej na placu na Jasnej Górze, nowego tabernakulum dla Bazyliki Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie, Kaplicy Polskiej w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie, a także objęcie mecenatem takich wydarzeń kulturalnych jak Sinfonia Jubilate czy filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas”.

W imieniu Kasy Krajowej, z rąk przewodniczącego Kapituły odznaczenia „Pro Ecclesia et Populo”, Antoniego Szymańskiego, nagrodę odebrał dr inż. Kazimierz Janiak.

Gośćmi spotkania byli m.in. Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański, przedstawiciele władz samorządowych Hanna Zych-Cisoń Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Ewa Kamińska Wiceprezydent Gdańska oraz Krzysztof Dośla Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego.

Wśród tegorocznych laureatów nagrody „Pro Ecclesia et Populo”, obok Krajowej SKOK, znaleźli się również:

Jolanta i Wojciech Kruk za wybitne zaangażowanie w Katolickim Stowarzyszeniu Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji „Jezus Żyje”;

Iwona i Krzysztof Dolewa za propagowanie dialogu prowadzącego do spotkania męża i żony oraz umacnianie ich więzi z Bogiem;

Ryszard Bednarczyk za organizowanie Kościelnej Służby Porządkowej „Semper Fidelis”; Ryszard Balewski za wielkie zaangażowanie na przestrzeni kilkudziesięciu lat w ruchach świeckich Kościoła katolickiego; Jerzy Jarzynka – woluntariusz Duszpasterstwa Ludzi Morza w Gdyni za zaangażowanie w pomoc ludziom morza; Chór „STELLA MARIS” pod dyrekcją o. Józefa Wilczyńskiego SJ.

Kategorie
Laureaci

Nagroda „Pro Ecclesia et Populo” 2013

Już po raz szesnasty odbyła się gala nagród i wyróżnień „Pro Ecclesia et Populo”, czyli „Dla Kościoła i Narodu”, które przyznawane są osobom świeckim za szczególne zasługi w działaniach na rzecz lokalnego Kościoła. W gronie laureatów, odznaczonych tym wyjątkowym wyróżnieniem, jest Krajowa SKOK.

Ponad sto osób wzięło udział w spotkaniu opłatkowym przedstawicieli różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich, które 11 stycznia br. – tradycyjnie już – miało miejsce w Wielkiej Sali Dworu Artusa na gdańskiej starówce. Uroczystość połączona była z wręczeniem odznaczeń „Pro Ecclesia et Populo”, przyznawanych dla osób wybitnie zaangażowanych na rzecz Kościoła i społeczności w ruchach katolickich.
W tym roku kapituła nagród i wyróżnień „Pro Ecclesia et Populo” Archidiecezji Gdańskiej nagrodziła Krajową SKOK i złożyła serdeczne podziękowania za pełnienie zaszczytnej roli Mecenasa Kultury „Dla Kościoła i Narodu”. Szczególnie został doceniony fakt m.in. ufundowania bursztynowej sukni na obraz Matki Bożej Jasnogórskiej oraz tabernakulum na Jasnej Górze, Figury Matki Bożej na placu na Jasnej Górze, nowego tabernakulum dla Bazyliki Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie, Kaplicy Polskiej w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie, a także objęcie mecenatem takich wydarzeń kulturalnych jak Sinfonia Jubilate czy filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas”. W imieniu Kasy Krajowej, z rąk przewodniczącego Kapituły odznaczenia „Pro Ecclesia et Populo” Antoniego Szymańskiego, nagrodę odebrał dr inż. Kazimierz Janiak.
Gośćmi spotkania byli m.in. Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański, przedstawiciele władz samorządowych Hanna Zych-Cisoń Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Ewa Kamińska Wiceprezydent Gdańska oraz Krzysztof Dośla Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego.
Wśród tegorocznych laureatów nagrody „Pro Ecclesia et Populo”, obok Krajowej SKOK, znaleźli się również:
Jolanta i Wojciech Kruk za wybitne zaangażowanie w Katolickim Stowarzyszeniu Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji „Jezus Żyje”;
Iwona i Krzysztof Dolewa za propagowanie dialogu prowadzącego do spotkania męża i żony oraz umacnianie ich więzi z Bogiem;
Ryszard Bednarczyk za organizowanie Kościelnej Służby Porządkowej „Semper Fidelis”;
Ryszard Balewski za wielkie zaangażowanie na przestrzeni kilkudziesięciu lat w ruchach świeckich Kościoła katolickiego;
Jerzy Jarzynka – woluntariusz Duszpasterstwa Ludzi Morza w Gdyni za zaangażowanie w pomoc ludziom morza; Chór „STELLA MARIS” pod dyrekcją o. Józefa Wilczyńskiego SJ.

Kategorie
Laureaci

Nagroda „Pro Ecclesia et Populo” 2012

W dniu 13 stycznia 2013 r. miało miejsce 15 spotkanie opłatkowe połączone z wręczeniem odznaczeń Pro Ecclesia et Populo (Dla Kościoła i Narodu) oraz  koncert kolęd w wykonaniu chóru GRYF z Trąbek Wielkich.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Kapitułę Nagrody Pro Ecclesia et Populo w Dworze Artusa w Gdańsku. Wzięło w nim udział ok. 200 przedstawicieli różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich.
Gośćmi spotkania byli m.in.: przedstawiciel ks. abp Sławoja Leszka Głódzia, ks. Stanisław Zięba Kanclerz Kurii Metropolitalnej, Ks. Andrzej Pradela dyrektor Wydziału Duszpasterskiego, ks. Jan Uchwat Prorektor Gdańskiego Seminarium Duchownego, Hanna Zych-Cisoń Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Ewa Kamińka Wiceprezydent Gdańska, Elżbieta Płażyńska.
Podczas spotkania wręczono odznaczenie „Pro Ecclesia et Populo” za rok 2012 następującym osobom:
Danieli Rutkowskiej – za wyjątkowe zaangażowanie w działalność Szkoły Nowej Ewangelizacji i Stowarzyszenia „Jezus żyje”; prowadzenie ewangelizacji w ramach kursów kerygmatycznych SNE Gdańsk oraz w ramach „Przystanku Jezus” podczas Woodstoku, a także szkolenie ekip do samodzielnego prowadzenia rekolekcji ewangelizacyjnych oraz całokształt działań wychowawczych.
Czesławowi Nowakowi – za konsekwentną postawę w obronie godności człowieka, osób represjonowanych w PRL-u; dbałość i aktywność w upamiętnianiu kapłanów i zasłużonych postaci w formie wznoszonych pomników oraz w nazwach ulic i placów.
Elżbiecie Kożuch – za wyjątkowe zaangażowanie w życie społeczne swojej parafii poprzez animowanie działań Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, organizowanie pielgrzymek, spotkań tematycznych, wieczorów patriotycznych z okazji ważnych rocznic narodowych, wieczorów modlitewnych oraz współorganizowanie Konkursu Biblijnego w Archidiecezji Gdańskiej.
Andrzejowi Porębskiemu – za udział w Społecznym Komitecie Budowy Pomnika Ks. Bronisława Komorowskiego oraz wieloletnie zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia Bratniej Pomocy im. bł. Ks. Bronisława Komorowskiego, które podejmuje m. in..: działalność pomocową i charytatywną oraz organizuje festyny sportowo- rekreacyjne.
Miłosławowi  Pietrzakowi – za współorganizuję Europejskiego Kongresu Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich, zaangażowanie w prace Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, wspieranie hospicjum w Gdyni oraz aktywny udział w akcjach charytatywnych, a przede wszystkim za nieustanną troskę o człowieka chorego, cierpiącego i znajdującego się u schyłku swojego życia.
Annie Mrozowicz – za wieloletnią służbę w Poradnictwie Rodzinnym – wykonywaną z pasją – dla dobra narzeczonych i małżeństw, za pomoc w odkrywaniu piękna i wielkości ich powołania małżeńskiego oraz godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
Męskiemu Towarzystwu Śpiewaczemu GRYF, które powstało z okazji 20 rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej i działa nieprzerwanie od pięciu lat – za uświetnianie śpiewem ważnych wydarzeń.

Kategorie
Laureaci

Nagroda „Pro Ecclesia et Populo” 2009

W dniu 9 stycznia 2010r. miało miejsce spotkanie opłatkowe połączone z wręczeniem odznaczeń Pro Ecclesia et Populo (Dla Kościoła i Narodu) oraz  koncert kolęd w wykonaniu Cameraty Santa Cecilia z Kolbud.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Kapitułę nagrody Pro Ecclesia et Populo w Dworze Artusa w Gdańsku. Wzięło w nim udział 230 przedstawicieli różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich.
Gośćmi spotkania byli m.in. Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański, Maciej Płażyński Prezes Wspólnoty Polskiej, Jan Klawiter radny reprezentujący Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego.
Podczas spotkania wręczono odznaczenie „Pro Ecclesia et Populo” za rok 2009 następującym osobom:
Danucie i Waldemarowi Uziak – za wielką aktywność w wielu grupach wychowawczych i wspólnotach duszpasterskich, w szczególności w Stowarzyszeniu Życia Apostolskiego Dzieło Maryi – Ruch Focolari oraz Żywym Różańcu w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdańsku-Chełmie, a także za działalność instruktorską Waldemara Uziak w Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, posługę  Nadzwyczajnego Szafarza Eucharystii oraz animowanie przez Danutę Uziak działalności Klubu Dobrych Serc.
– Jadwidze i Klemensowi Rohde – za wieloletnią, ofiarną działalność w grupie duszpasterskiej Domowego Kościoła oraz za woluntarystyczną pracę w Poradnictwie Rodzinnym oraz Diecezjalnej Poradni Rodzinnej, a także za bezinteresowną pomoc udzielaną wielu potrzebującym wsparcia zarówno materialnego, jak i duchowego.
 – Marii Wójcik – za wielkie i bezinteresowne zaangażowanie w działalności  Katolickiego  Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, jak również za pomoc materialną,  psychologiczno-wychowawczą, udzielaną rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz aktywne uczestnictwo w budowie struktur NSZZ „Solidarność”, szczególnie za pomoc świadczoną w czasie stanu wojennego.
– Marii Kozieleckiej – za ofiarnie i woluntarystycznie prowadzoną od wielu lat wielowątkową działalność charytatywną, wychowawczą i formacyjną: w harcerstwie, wśród osób niepełnosprawnych ruchowo, a także na rzecz ociemniałych oraz dzieci wymagających szczególnej opieki, jak również za aktywną działalność w Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej przy parafii p.w. św. Antoniego w Gdyni, oraz na rzecz ochrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Dr Ewie Nowakowskiej za aktywną pracę w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich oddziału Gdańskiego, pełną poświęcenia organizację Europejskiego Kongresu Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy w Gdańsku w 2008r., a także za współpracę przy tworzeniu Hospicjum w Sopocie oraz pełnienie w nim dyżurów jako lekarz – wolontariusz.
Dyplom uznania Pro Ecclesia et Populo otrzymała:
Camerata Santa Cecylia,za niezwykle aktywny udział w życiu muzycznym i kulturalnym regionu gdańskiego, szerzenie kultury śpiewaczej, koncerty w Polsce i poza jej granicami.