Kategorie
Laureaci

Nagroda „Pro Ecclesia et Populo” 2012

W dniu 13 stycznia 2013 r. miało miejsce 15 spotkanie opłatkowe połączone z wręczeniem odznaczeń Pro Ecclesia et Populo (Dla Kościoła i Narodu) oraz  koncert kolęd w wykonaniu chóru GRYF z Trąbek Wielkich.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Kapitułę Nagrody Pro Ecclesia et Populo w Dworze Artusa w Gdańsku. Wzięło w nim udział ok. 200 przedstawicieli różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich.
Gośćmi spotkania byli m.in.: przedstawiciel ks. abp Sławoja Leszka Głódzia, ks. Stanisław Zięba Kanclerz Kurii Metropolitalnej, Ks. Andrzej Pradela dyrektor Wydziału Duszpasterskiego, ks. Jan Uchwat Prorektor Gdańskiego Seminarium Duchownego, Hanna Zych-Cisoń Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Ewa Kamińka Wiceprezydent Gdańska, Elżbieta Płażyńska.
Podczas spotkania wręczono odznaczenie „Pro Ecclesia et Populo” za rok 2012 następującym osobom:
Danieli Rutkowskiej – za wyjątkowe zaangażowanie w działalność Szkoły Nowej Ewangelizacji i Stowarzyszenia „Jezus żyje”; prowadzenie ewangelizacji w ramach kursów kerygmatycznych SNE Gdańsk oraz w ramach „Przystanku Jezus” podczas Woodstoku, a także szkolenie ekip do samodzielnego prowadzenia rekolekcji ewangelizacyjnych oraz całokształt działań wychowawczych.
Czesławowi Nowakowi – za konsekwentną postawę w obronie godności człowieka, osób represjonowanych w PRL-u; dbałość i aktywność w upamiętnianiu kapłanów i zasłużonych postaci w formie wznoszonych pomników oraz w nazwach ulic i placów.
Elżbiecie Kożuch – za wyjątkowe zaangażowanie w życie społeczne swojej parafii poprzez animowanie działań Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, organizowanie pielgrzymek, spotkań tematycznych, wieczorów patriotycznych z okazji ważnych rocznic narodowych, wieczorów modlitewnych oraz współorganizowanie Konkursu Biblijnego w Archidiecezji Gdańskiej.
Andrzejowi Porębskiemu – za udział w Społecznym Komitecie Budowy Pomnika Ks. Bronisława Komorowskiego oraz wieloletnie zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia Bratniej Pomocy im. bł. Ks. Bronisława Komorowskiego, które podejmuje m. in..: działalność pomocową i charytatywną oraz organizuje festyny sportowo- rekreacyjne.
Miłosławowi  Pietrzakowi – za współorganizuję Europejskiego Kongresu Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich, zaangażowanie w prace Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, wspieranie hospicjum w Gdyni oraz aktywny udział w akcjach charytatywnych, a przede wszystkim za nieustanną troskę o człowieka chorego, cierpiącego i znajdującego się u schyłku swojego życia.
Annie Mrozowicz – za wieloletnią służbę w Poradnictwie Rodzinnym – wykonywaną z pasją – dla dobra narzeczonych i małżeństw, za pomoc w odkrywaniu piękna i wielkości ich powołania małżeńskiego oraz godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
Męskiemu Towarzystwu Śpiewaczemu GRYF, które powstało z okazji 20 rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej i działa nieprzerwanie od pięciu lat – za uświetnianie śpiewem ważnych wydarzeń.