Kategorie
Laureaci

Nagroda „Pro Ecclesia et Populo” 2017

W dniu 7 stycznia 2018r. miało miejsce XX spotkanie opłatkowe połączone z wręczeniem odznaczeń Pro Ecclesia et Populo Archidiecezji Gdańskiej (Dla Kościoła i Narodu) oraz  koncert kolęd w wykonaniu Chóru Cantores Minores Gedenenses pod dyrekcją Ewy Mazur.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Kapitułę Nagrody Pro Ecclesia et Populo i miało miejsce w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku. Wzięło w nim udział ok.200 przedstawicieli różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Ks. bp Wiesław Szlachetka, Posłowie RP Kazmierz Smoliński, Jarosław Sellin i Jan Klawiter, Senator Antoni Szymański, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, z-ca przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego Hanna Zych Cisoń.
Uroczyście wręczone zostały odznaczenia i dyplomy uznania „Pro Ecclesia et Populo” za rok 2017 następującym osobom:

1. Ewie Mazur

za wieloletnie ofiarne prowadzenie chóru „ Cantores Minores Gedanenses” , rozwijanie chrześcijańskiej kultury muzycznej i śpiewu liturgicznego, a także propagowanie wartości chrześcijańskich poprzez muzykę sakralną.

2.  Magdalenie i Stanisławowi Matczakom

za wieloletni wysiłek włożony w propagowanie dialogu prowadzącego do spotkania męża i żony poprzez współprowadzenie gdyńskiego Ośrodka Spotkań Małżeńskich, który prowadzi rekolekcje  szczególnie pomocne dla par przeżywających kryzys małżeński, turnusów wakacyjnych oraz małych grup porekolekcyjnych.

3. Małgorzacie Chojnowskiej

za animowanie Klubu Seniora Stowarzyszenia św. Mikołaja Biskupa, wszechstronne działanie na rzecz osób starszych i osamotnionych oraz ich formacji duchowej, a także za pracę charytatywną dla ubogich i bezdomnych.

 4. Marii i Władysławowi Ornowskim

za niesienie pomocy ubogim rodzinom w ponad 30 – letniej działalności charytatywnej, wspieranie dzieci w ramach ponad 20-letniej działalności Fundacji Społecznej na rzecz Dzieci „Pan Władek” oraz w Zespole „Caritas” przy parafii św. Bartłomieja w Mierzeszynie.

5.  Danucie i Andrzejowi Laskowskim

Za wyjątkową aktywności w działalności Akcji Katolickiej przy parafii Gwiazdy Morza w Sopocie, organizację pielgrzymek, wypoczynku dla dzieci – także z Białorusi i Ukrainy,  podejmowanie licznych akcji charytatywnych i ewangelizacyjnych w ramach Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej.

 6. Chór Cantores Minores Gedanenses został uhonorowany dyplomem za:

 36 lat aktywnej działalności i znakomite propagowanie wartości chrześcijańskich poprzez muzykę sakralną.

Gratulacje uhonorowanym oraz życzenia noworoczne zgromadzonym złożyli: Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, z-ca przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego Hanna Zych Cisoń, a w imieniu parlamentarzystów Poseł Jarosław Sellin.

Przez aklamację został przyjęty Apel w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (Apel).

Kolejnym punktem spotkania noworocznego był znakomity koncert kolęd w wykonaniu Chóru Cantores Minores Gedanenses pod dyrekcja Ewy Mazur.

Pod wysłuchaniu fragmentu Pisma Świętego, ks. Bp Wiesław Szlachetka wygłosił słowo do zebranych, po czym uczestnicy spotkania złożyli sobie wzajemnie życzenia.